Kategorie wiekowe nauki pływania dla dzieci

Szkoły pływania dla dzieci SA coraz popularniejsze. Również rośnie świadomość rodziców i opiekunów, którzy zapisują swoje dzieci na naukę pływania, chcąc zapewnić im wszechstronny rozwój fizyczny. Szkółki pływackie prowadzą naukę pływania dla dzieci, według kryteriów wiekowo-rozwojowych, umożliwiających efektywne prowadzenie zajęć .

 • nauka pływania niemowląt,
 • nauka pływania dzieci w wieku poniemowlęcym (do trzeciego roku życia),
 • nauka pływania dzieci w wieku przedszkolnym (od trzeciego do szóstego roku życia),
 • nauka pływania dzieci w młodszym wieku szkolnym (od siódmego do dziewiątego roku życia),
 • nauka pływania dzieci w średnim wieku szkolnym (od dziesiątego do dwunastego roku życia).

Taki podział grup we większości szkół pływackich, uzasadniony jest charakterystycznymi cechami rozwojowymi dzieci.

 • Okres niemowlęcy to dla dzieci naturalny kontakt ze środowiskiem wodnym, w którym przebywały w czasie ciąży matki. Szybciej niż niepływający rówieśnicy rozwijają się fizycznie i prezentują więcej emocji. Wieź emocjonalna miedzy dzieckiem i rodzicem, który przebywa z nim w wodzie, jest bardzo silna i utrwala w dziecku poczucie bezpieczeństwa.
 • Okres poniemowlęcy to czas zabawy w wodzie. Grupa młodszych dzieci, dzięki zabawkom i relaksującej atmosferze, przełamuje obawy przed kontaktem z wodą. Zajęcia prowadzi się wspólnie z opiekunem, który bawi się z dzieckiem i zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa, niepostrzeżenie wprowadzając elementy pływania.
 • Wiek przedszkolny to działania instruktora, mające na celu usamodzielnienie dziecka. Opiekun kieruje się wskazówkami prowadzącego zajęcia, a uczący się pływać przedszkolak, dowiaduje się, jak poprawnie pracować w wodzie nogami, pływa z użyciem deski i uczy się przemieszczania w wodzie na plecach. Dziecko próbuje również skoków do wody.
 • Młodszy wiek szkolny to oswojenie dzieci z dużym basenem. Dzieci nabywają umiejętność pływania w stopniu podstawowym, potrafią zanurzyć się w wodzie bez zamykania oczu. Na tym etapie nauki, dzieci uczą się stylów pływackich.
  Średni wiek szkolny to doskonalenie umiejętności pływania. Po opanowaniu podstawowej techniki pływania, chętni mogą w dalszym ciągu doskonalić style pływackie w grupach sportowych.
Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi i udostępnij go!

Dlaczego dzieci powinny pływać ?

Pływanie jest najbardziej wszechstronną formą ćwiczeń fizycznych. Tę formę aktywności mogą uprawiać wszyscy – bez względu na wiek, płeć i kondycję fizyczną. Dzieci poruszają się w wodzie niemal instynktownie, dlatego naukę pływania można rozpocząć już na etapie niemowlęcym. W trakcie ciąży środowisko wodne było dla dziecka naturalnym miejscem życia i po porodzie, przez około 8 miesięcy, dzieci nie obawiają się wody. Warto wykorzystać te informację i rozpocząć zajęcia w basenie już w wieku niemowlęcym Zalet pływania niemowląt jest wiele.

Najważniejsze z nich to:

 • stymulacja układu ruchowego oraz pobudzanie prawidłowej koordynacji ruchowej,
 • szybszy rozwój fizyczny, pływające niemowlę szybciej rozwija się, niż jego rówieśnicy,
 • przy kłopotach z kręgosłupem lub układem kostno-stawowym pływanie dobrze uzupełnia rehabilitację,
 • następuje bardzo bliska wieź z rodzicem, z którym pływa, co wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa.

Naukę pływania dzieci  powinniśmy rozpocząć jak najprędzej. Zabawy w wodzie są atrakcyjnym sposobem spędzenia czasu, wiec dzieci bardzo chętnie przebywają w basenie. Pod okiem instruktorów szybko uczą się pływania i właściwego zachowania w wodzie. Zalety podjęcia nauki pływania przez dzieci, to przede wszystkim korzyści zdrowotne:

 • odciążenie stawów, dlatego  pływanie korzystnie wpływa na układ ruchowy,
 • zapobieżenie skrzywieniu kręgosłupa,
 • równomierny rozwój i wzmocnienie wszystkich partii mięśni,
 • wzmocnienie serca i płuc,
 • zwiększenie pojemności płuc,
 • utrzymanie właściwej wagi ciała, a dla dzieci z nadwagą to okazja do ćwiczeń odchudzających, bez obciążanie kręgosłupa i stawów.

Innymi zaletami, poza zdrowotnymi są relaksujące właściwości wody. Jeśli dziecko przebywa na basenie pod opieką rodziców, należy zwiększyć czujność i zadbać o bezpieczeństwo dziecka.

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim ze znajomymi i udostępnij go!