Zajęcia sportowe z kartą FitFlex w dzielnicy Wzgórza Krzesławickie