Monika Włodarkiewicz - Trener Personalny

Monika Włodarkiewicz

trener personalny

(0 opinii)

Kategorie

  • ABS (płaski brzuch)
  • ABT (brzuch, pośladki, biodra)
  • aeroboxing
  • pilates
  • shape
  • fat burning
  • stretching
  • taniec
  • TBC
  • trening personalny